Z LÁSKY K ŠŤASTNÝM A ZDRAVÝM NÔŽKAM

Doprava nad 70€ zdarma
Vrátenie tovaru zdarma pre registrovaných zákazníkov

Reklamačný poriadok

Predmetom reklamácie je tovar zakúpený u predávajúceho prostredníctvom e-shopu www.ilovebarefoot.sk alebo prostredníctvom e-mailu objednavky@ilovebarefoot.sk.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

Postup pri uplatnení reklamácie

Kupujúci vyplní formulár a spolu s fotodokumentáciu ho zašle e-mailom na  reklamacie@ilovebarefoot.sk. Po emailovom potvrdení pošle reklamovaný tovar spolu s kópiou faktúry na adresu: HAGEL, s.r.o., Šarišské Bohdanovce 343, 082 05 Prešov.  Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia tovaru predávajúcemu.

Predávajúci potvrdí emailom prijatie reklamácie a informuje v čo najkratšom čase kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej prijatia, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

V prípade, že reklamácia nebude vybavená do 30 dní, má kupujúci právo na okamžité odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňažných prostriedkov za reklamovaný tovar. Predávajúci odošle kupujúcemu stanovisko o vybavení reklamácie formou emailu. V prípade uznanej reklamácie má kupujúci právo na preplatenie poštovných nákladov na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu.

Ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie či iným konaním predávajúceho, má zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať podnet na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Zoznam subjektov je dostupný na adrese https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/

Vyber platidlo
EUR Euro
CZK Czech koruna