Z LÁSKY K ŠŤASTNÝM A ZDRAVÝM NÔŽKAM

Z LÁSKY K ŠŤASTNÝM A ZDRAVÝM NÔŽKAM

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvydo 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu reklamacie@ilovebarefoot.sk a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené aj v písomnej forme s vlastnoručným podpisom najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Postup na vrátenie tovaru.

Tovar nám môžete vrátiť na základe nasledujúcich podmienok:

Tovar zasielajte doporučene, odporúčame ho aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie. Zásielky na dobierku neprijímame.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní po odstúpení od zmluvy platbu za tovar. Pri vrátení alebo výmene tovaru si všetky náklady na dopravu hradí zákazník.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).